Bachelorgruppe 39

Er planleggingsverktøy for prosjekter

Oppdragsgiver: Innovasjon Norge

Rapporter

Statusrapport
Prosjektskisse
Forprosjekt
Sluttrapport

Gruppemedlemmer

Håkon Åreskjold

Studentnummer: s326169
E-post: hei[at]hakon.app
Telefon: 918 10 142

Lars Brekkå

Studentnummer: s318930
E-post: larsbrek96[at]gmail.com
Telefon: 469 29 784

Kristoffer Farstad

Studentnummer: s319467
E-post: s319467[at]oslomet.no
Telefon: